Vilogic - doradztwo, Private Equity, raporty, analizy, business intelligence Vilogic - doradztwo, Private Equity, raporty, analizy, business intelligence
 
Vilogic - doradztwo, Private Equity, raporty, analizy, doradztwo gospodarcze, doradztwo inwestycyjne

Vilogic został utworzony w 2002 roku przez osoby wcześniej związane z wiodącymi bankami inwestycyjnymi, firmami doradczymi oraz instytucjami. Specjalizujemy się w przedsięwzięciach niszowych, których nie wszyscy potrafią się podjąć. Działamy skutecznie, co zapewnia nam długookresową współpracę z naszymi klientami.... więcej

 

Vilogic - doradztwo, Private Equity, raporty, analizy, doradztwo gospodarcze, doradztwo inwestycyjne
Nasza oferta obejmuje trzy typy usług związanych z  inwestycjami w przedsiębiorstwa lub nowe projekty biznesowe:
  • Przejęcia przedsiębiorstw, pozyskanie inwestora finansowego
  • Inwestowanie w spółki w ramach Pre-IPO
  • Finansowanie nowych inwestycji, także typu start-up

Zwykle działamy jako broker dużych instytucji finansowych, dzięki czemu właściciele firm nie ponoszą kosztów naszej działalności.... więcej

 
 
 
Fundusz The Riverside Company sprzedał udziały MK Żary, inwestycji która była wygenerowana przez Vilogic, realizując zysk na poziomie prawie 300%. Jesteśmy dumni z sukcesu Riverside.
Wypowiedź Dariusza Karwackiego w Wall Street Journal w przededniu rozpoczęcia kryzysu finansowego, artykuł można przeczytać tutaj
W 2006 roku Vilogic, pracując jako doradca funduszu The Riverside Company, przeprowadził jedną z największych transakcji w sektorze Private Equity (ranking miesięcznika Forbes z maja 2007 roku)

W oparciu o stałe umowy lub jednorazowe projekty pracujemy lub pracowaliśmy z następującymi funduszami Private Equity:

Amundi

Highlander Partners

IK Partners

Innova

The Riverside Company

Societe Generale AI

Value4Capital

Bank Pekao SA, drugi co do wielkości bank w Polsce, członek największej grupy bankowej w Europie
Inwestorzy indywidualni, inwestujący w projekty  o mniejszej wartości

W latach 2002-2005 Vilogic pracował m.in. dla następujących klientów:

Bank Raiffeisen

Bankowy Fundusz Leasingowy S.A.

Perła Browary Lubelskie S.A.

BOSS

Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa

Vox Industrie S.A.

Sokółka Okna i Drzwi S.A

 

Doradztwo
inwestycyjne,  doradztwo finansowe, specjalizujemy się w doradztwie inwestycyjnym, doradztwie finansowym, przejęciach, wykupy

private equity, sprzedaż firmy, M&A, akwizycja,

przejęcia,fuzje

LBO

MBO

MBI

doradztwo DORADZTWO DoradztwO
Przedsiębiorczości, świadczy usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorców, business intelligence osób zakładających własną firmę oraz instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych wspierających sektor małych i średnich firm.Doradztwo


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w programach europejskich, to nasi eksperci wyjaśnią ich specyfikę oraz doradzą jak przystąpić do opracowania projektu.

doradztwo stron internetowych

DORADZTWO stron www
business intelligence stron internetowych
doradztwo

analizy fundusze pomocowe
doradztwo prezentacji

DORADZTWO
STRON
INTERNETOWYCH

raporty

fundusze pomocowe


Strony promocyjne doradztwo

DORADZTWO business intelligence
Przedsiębiorcom, którzy poszukują partnera gospodarczego, proponujemy usługę z zakresu kojarzenia partnerów gospodarczych. W ramach tej usługi, oferta Waszej firmy dotrze do wielu potencjalnych klientów.

doradztwo fundusze pomocowe
Dostępna jest już przygotowana przez nas strona internetowa poświęcona istniejącym bazom danych i systemom kojarzenia partnerów gospodarczych:

Doradztwo FUNDUSZE POMOCOWE


W biznesie dobra informacja jest kluczem do zyskania przewagi konkurencyjnej. O dane we współczesnym biznesie nie jest trudno, gdyż wraz z rozwojem mediów nastąpiło gwałtowne zwiększenie dostępności wszelkich danych. Nowoczesne technologie nie tylko umożliwiają publikowanie danych w jednym miejscu i odbiór na przysłowiowym drugim końcu świata, ale dają możliwość buisness intelligence rozpowszechniania danych praktycznie każdemu. Rozszerzył się także zakres jawności danych. Im więcej jednak źródeł informacji i im większa częstotliwość ich publikacji, tym bardziej śledzenie aktualności staje się czasochłonne i uciążliwe.

Podobnie jednak jak w doradztwo wywiadzie wzrasta business intelligence rola białego wywiadu, czyli analizy danych DORADZTWO awnych, tak i w biznesie coraz doradztwo enniejsza staje się umiejętność

wychwytywania wszystkich istotnych wiadomości z otaczającego nas natłoku wiadomości. Jest to tym istotniejsze, że często nie wystarcza business intelligence analizowanie rynku tylko krajowego, ale trzeba śledzić business intelligence wydarzenie z całego regionu czy wręcz świata.

DORADZTWO fundusze pomocowe
doradztwo prezentacji

DORADZTWO

business intellligence


proponujemy usługę z zakresu kojarzenia partnerów gospodarczych.

raporty

fundusze pomocowe

DORADZTWO FINANSOWE

gospodarcze

Dlatego też rozwinęła się taka dziedzina, jak business intelligence (analiza biznesowa) oraz competitive intelligence (analiza konkurencyjności). BI oraz CI, choć wykorzystują inną metodologię działania, są bardzo sobie bliskie i wzajemnie się uzupełniają. Łączy je ponadto fakt, że obie wykorzystują tylko działania etyczne.

Zadaniem competitive intelligence jest nieustanne monitorowanie środowiska konkurencyjnego, w którym działa firma, a więc obserwacja sytuacji w sektorze, śledzenie doradztwo posunięć konkurencji, ocena tendencji rynkowych i ich wpływ na pozycjonowanie firmy na rynku i na pozycję rynkową jej produktów. Dzięki korzystaniu z takich usług np. zarząd otrzymuje pełny obraz sytuacji i może w skuteczny sposób doradztwo eagować na sygnały odbierane z rynku, powodzenia i niepowodzenia konkurencji, dostosowywać własną strategię do potrzeb rynku doradztwo

Wpisz slowo kluczowe:
 buisNess intelligence buSiness intelligence business intelligence busIness intelligence controlling intelligence bUsiness intelligence business intelligence Business intelligence controlling intelligence BUSINESS INTELLIGENCE business intelligence doradztwo doradztwo gospodarcze Doradztwo gospodarcze DORADZTWO GOSPODARCZE DORADZTWO FINANSOWE doradztwo finansowe doradztwo finaNSOWE analizy rynkowe raporty doradztwo inwestycyjne inwestycyjne controlling kontroling controling gospodarcze DORADZTWO INWESTYCYJNE 
Copyright © 2001 - 2018 by Vilogic Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by Androx - Projektowanie stron internetowych

cheap web design

Web
Analytics