Usługi

Nasza oferta obejmuje trzy typy usług związanych z  inwestycjami w przedsiębiorstwa lub nowe projekty biznesowe:

  • Przejęcia przedsiębiorstw, pozyskanie inwestora finansowego - działając jako broker funduszu inwestycyjnego wyszukujemy na jego rzecz spółki, których właściciele są zainteresowani pozyskaniem wiarygodnego inwestora finansowego bądź są zainteresowani całkowitą sprzedażą swojego przedsiębiorstwa.  Minimalny limit wartości tego typu projektów powinien wynosić 30-40 mln PLN.

  • Inwestowanie w spółki w ramach Pre-IPO - działając jako broker funduszu inwestycyjnego typu TFI wyszukujemy przedsiębiorstwa, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy planują emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w celu zainwestowania w ich akcje w ramach inwestycji Pre-IPO.  Minimalny limit tego typu projektów powinien wynosić 5 mln PLN.

  • Finansowanie nowych inwestycji - działając w porozumieniu z inwestorami indywidualnymi wyszukujemy ciekawe przedsięwzięcia inwestycyjne, także inwestycje typu start-up i zapewniamy im finansowanie. Maksymalny limit tego typu projektów powinien wynosić 5 mln PLN.

Nasze usługi świadczymy z zapewnieniem najwyższej staranności oraz z zachowaniem pełnej poufności powierzonych nam informacji.

Zwykle działamy jako broker dużych instytucji finansowych, dzięki czemu właściciele firm nie ponoszą kosztów naszej działalności.

 
 
Fundusz The Riverside Company sprzedał udziały MK Żary, inwestycji która była wygenerowana przez Vilogic, realizując zysk na poziomie prawie 300%. Jesteśmy dumni z sukcesu Riverside.
Wypowiedź Dariusza Karwackiego w Wall Street Journal w przededniu rozpoczęcia kryzysu finansowego, artykuł można przeczytać tutaj
W 2006 roku Vilogic, pracując jako doradca funduszu The Riverside Company, przeprowadził jedną z największych transakcji w sektorze Private Equity (ranking miesięcznika Forbes z maja 2007 roku)

W oparciu o stałe umowy lub jednorazowe projekty pracujemy lub pracowaliśmy z następującymi funduszami Private Equity:

Amundi

Highlander Partners

IK Partners

Innova

The Riverside Company

Societe Generale AI

Value4Capital

Bank Pekao SA, drugi co do wielkości bank w Polsce, członek największej grupy bankowej w Europie
Inwestorzy indywidualni, inwestujący w projekty  o mniejszej wartości

W latach 2002-2005 Vilogic pracował m.in. dla następujących klientów:

Bank Raiffeisen

Bankowy Fundusz Leasingowy S.A.

Perła Browary Lubelskie S.A.

BOSS

Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa

Vox Industrie S.A.

Sokółka Okna i Drzwi S.A

Copyright © 2001 - 2018 by Vilogic Wszystkie prawa zastrzeżone
Designed by Androx - Projektowanie stron internetowych